Byggeteknikk nybygg

De ansatte i Konstruksjonsteknikk har lang og bred erfaring innenfor byggeteknikk. Vi gir råd til valg av bæresystem og foretar nødvendige kontroller mot krav i Norsk Standard. Våre råd er gode – for prosjektgjennomføring og prosjektøkonomi. Våre råd vil bidra til et godt totalkonsept for bygget skal bygges. Vi gir aller helst råd i en tidligfase i prosjektet. De er påvirkningsmuligheten, og muligheten til prosjektets suksess størst.
Vi kan dimensjonere bærende murverk, aluminiumskonstruksjoner, trekonstruksjoner og selvsagt stål og betongkonstruksjoner.

Vi produserer statiske beregninger, tegninger for stål tre, mur og betongkonstruksjoner inklusiv armeringstegninger og bøyelister for armeringen.

Vi kan lage beskrivelse av arbeidet som en funksjonsbeskrivelse, forenklet beskrivelse med mengder eller full NS3420 beskrivelse.