Våre tjenester


Byggeteknisk prosjektering

 • Beregninger av stål-, tre-, og betongkonstruksjoner
 • BIM prosjektering
 • Kostnadskalkyler og tilstandsrapport
 • Ansvarsrett prosjektering og uavhengig kontrollerende
  • Konstruksjonssikkerhet (nivå 3)
  • Geoteknikk (nivå 2)
  • Arkitektur (nivå 1)
  • Bygningsfysikk (nivå 2)
  • Ansvarlig søker (nivå 2)
  • Oppmålingsteknisk prosjektering (nivå 3)

Byggeteknikk nybygg

De ansatte i Konstruksjonsteknikk har lang og bred erfaring innenfor byggeteknikk. Vi gir råd til valg av bæresystem og foretar nødvendige kontroller mot krav i Norsk Standard. Våre råd er gode – for prosjektgjennomføring og prosjektøkonomi. Våre råd vil bidra til et godt totalkonsept for bygget som skal bygges. Vi gir aller helst råd i en tidligfase i prosjektet ettersom påvirkningskraften og muligheten til å gjør prosjektene til en suksess er størst.

Vi jobber primært med stål- og betongkonstruksjoner, men innehar også god kunnskap om bærende tre, mur- og aluminiumkonstruksjoner. Flere av våre ansatte har bakgrunn fra betongelementbransjen og kjenner derfor denne svært godt. I tillegg kan vi tilby dimensjonering av etterspent betongkonstruksjoner om det skulle være ønskelig.

Vi produserer statiske beregninger, 3D-modeller, tilbuds- og arbeidstegninger, bøyelister samt beskrivelser (premissdokument, funksjonsbeskrivelse, mengdebeskrivelse, full NS4320 beskrivelse mm)


Byggeteknikk ombygginger

Konstruksjonsteknikk innehar nødvendig kunnskap om tidligere byggemetoder. Vi kan vurdere om det er behov for forsterking av konstruksjonen, eller om ombyggingen kan foretas uten ytterligere konstruksjonstekniske vurderinger.