Tjenester

Byggeteknikk nybygg

De ansatte i Konstruksjonsteknikk har lang og bred erfaring innenfor byggeteknikk. Vi gir råd til valg av bæresystem og foretar nødvendige kontroller mot krav i Norsk Standard. Våre råd er gode – for prosjektgjennomføring og prosjektøkonomi. Våre råd vil bidra til et godt totalkonsept for bygget skal bygges. Vi gir aller helst råd i en tidligfase i prosjektet. De er påvirkningsmuligheten, og muligheten til prosjektets suksess størst.
Vi kan dimensjonere bærende murverk, aluminiumskonstruksjoner, trekonstruksjoner og selvsagt stål og betongkonstruksjoner.
Vi produserer statiske beregninger, tegninger for stål tre, mur og betongkonstruksjoner inklusiv armeringstegninger og bøyelister for armeringen.
Vi kan lage beskrivelse av arbeidet som en funksjonsbeskrivelse, forenklet beskrivelse med mengder eller full NS4320 beskrivelse.

Byggeteknikk ombygginger

Konstruksjonsteknikk innehar nødvendig kunnskap om tidligere bygemetoder. Vi kan vurdere om det er behov for forsterking av konstruksjonen, eller om ombyggingen kan foretas uten ytterligere konstruksjonstekniske vurderinger.

Hvorfor velge Konstruksjonsteknikk AS

Vi er svært effektive og nøyaktige i vårt arbeid. Vi har spisset vår kunnskap innen fagfeltet. Konstruksjonsteknikk AS har spesialisert seg for leveranse av nødvendig underlag for entreprenører som skal bygge.
For et konkret oppdrag innenfor gitte rammer i omfang og tid kan oppdagsgiver velge å få tilbud om fastpris eller timepris. For oppdrag som ikke kan avgrenses i tid eller omfang, tilbys timepris for våre tjenester.