Interwell Voss

Byggherre: Interwell

Vår oppdragsgiver: Sandland Holding

Arkitekt: Norconsult AS

Vår del av prosjektet: Bygningsteknisk prosjektering

Ferdigstillelse: 2024

Adresse: Dalsmoen 56