Sandslimarka Barnehage

Byggherre: Stiftelsen Statoil Barnehager
Vår oppdragsgiver: LAB Entreprenør AS
Arkitekt: Rambøll Norge AS
Vår del av prosjektet: Bygningsteknisk prosjektering
Arealer: 1. etg 1125 m2
2. etg 315 m2
Totalt sørrelse: 1440m2
Ferdigstillelse: 2012