Byggeteknikk ombygginger

Konstruksjonsteknikk innehar nødvendig kunnskap om tidligere byggemetoder. Vi kan vurdere om det er behov for forsterking av konstruksjonen, eller om ombyggingen kan foretas uten ytterligere konstruksjonstekniske vurderinger.