Bønes Flerbrukshall

Byggherre: Bergen Kommune
Vår oppdragsgiver: Bergen Kommune
Arkitekt: Origo Arkitektgruppe AS
Størrelse: 22000m2.
Ferdigstillelse: 2013